حسین کریمی کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی از دانشگاه تهران

ابتدا مشخص کنید که چه می خواهید, سپس برای رسیدن به ان تلاش کنید.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

محتوای بیان مسئله:

 

۱-مشکل چیست؟

 

۲- مشکل   چقدر اهمیت دارد؟(با تاکید بر آمار و ارقام )

 

۳- تاکنون با مشکل چگونه برخورد شده است؟

 

۴- تداوم مشکل به کجا میرود؟

 

۵- معرفی راه حل یا عوامل موثر بر مسئله(پس از حل مشکل چه می

 

شود؟)

 

۶- تحقیقات ضد و نقیض در مورد مشکل کدامند؟

 

در این تحقیق می خواهید چه کنید؟(می نویسیم : در این تحقیق در نظر است که...) -7

 

۸- فرایند ناشی از اجرای این تحقیق چیست؟

 

 

صفحه نخست

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۰ساعت 16:4  توسط حسین کریمی   |